31 lat po

Opłatek w cieniu 13 grudnia

Niech się wam darzy - mówił w czasie sobotniego spotkania opłatkowego do zebranych solidarnościowców z Brzegu i terenu powiatu brzeskiego - Zbigniew Półtorak przewodniczący Komisji Krajowej Federacji Solidarność 80 .

Natomiast Wacław Bojnowski z Państwowej Inspekcji Pracy przekonywał że mimo iż nadchodzi dla pracowników trudny rok to powinni oni ,szczególnie w większych organizacjach związkowych w przypadku zwolnień domagać się sprawiedliwego traktowania.

To była sobota 15 grudnia2012 roku. W wypełnionej  po brzegi Restauracji „Ratuszowa” przy barszczu, rybce i lampce szampana spotkali się solidarnościowcy ci z lat osiemdziesiątych, z podziemnej Solidarności z czasu stanu wojennego, z 89 i  związkowcy z obecnej Solidarności, ale także przedstawiciele instytucji i władz samorządowych, łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

Dwa dni wcześniej  13 grudnia 2012 roku, 31 lat od czasu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, w obecności wielu mieszkańców Brzegu i pocztów sztandarowych z zakładów pracy, szkół i stowarzyszeń kombatanckich w Kościele Św. Mikołaja została odprawiona msza św. w związku z tą tragiczną rocznicą.

Po uroczystej mszy św. grupa zasłużonych działaczy Solidarności otrzymała złote odznaki i pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za ofiarna walkę na rzecz niepodległej i demokratycznej Polski mimo stosowanych represji i trwania przy wartościach Sierpnia 80

Solidarności 80. W 31 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego  odznaki i dyplomy zostały przyznane  działaczom brzeskiej Solidarności m.in.: Marii Uchto, Irenie Jóźwickiej, Janowi Baście, Tadeuszowi Świtoniowi, Andrzejowi Ogonkowi, Ryszardowi Ludce, Franciszkowi Koteckiemu, Józefowi Jarząbkowi, Januszowi Kajdzikowi, Zbigniewowi Hryciukowi, Zdzisławowi Bernackiemu, Zbigniewowi Oliwie, Konstantemu Lipińskiemu, Stanisławowi Sofińskiemu, Mieczysławowi Jasiulewiczowi, Bogdanowi Krupińskiemu.

Złote Odznaki Solidarności 80  przyznane zostały także przewodniczącemu brzeskiej Solidarności Kazimierzowi Kozłowskiemu i brzeskim kapłanom Bolesławowi Robaczkowi i Zdzisławowi Pyszce.

Lewin Brzeski

Dzień wcześniej ok.20 osób związanych z podziemną działalnością Solidarności spotkało się , w kameralnym gronie .Śpiewali patriotyczne piosenki przy akompaniamencie gitarowym Zdzisława Bernackiego, tak aby przypomnieć sobie czas po 13 grudnia. Gościem był Antoni Klusik, działacz podziemnej Solidarności internowany i represjonowany w stanie wojennym , obecnie działa w Opolskim Stowarzyszeniu Pamięci Narodowej.

(wk)

Według najnowszych badań historyków związanych z IPN-em w latach 1981-1989 z powodów politycznych zginęło  191 osób. W tej liczbie nie bierze się pod uwagę zdarzeń losowych , kiedy w pierwszych dniach stanu wojennego, w związku z wyłączonymi telefonami karetki nie dojechały na czas do wielu ludzi, którzy zmarli bo nie udzielono im pomocy na czas.

Początkowo ofiarami stanu wojennego zajmowała się Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w czasie działalności X kadencji Sejmu RP(1989-1991) na czele, której stał Jan Rokita, a w której to Komisji(13 osobowej) działał m.in. poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego z Brzegu Wojciech Solarewicz .W końcowym raporcie Komisji Rokity z

września 1991 roku podane zostały nazwiska 103 ofiar stanu wojennego i powojennego do 1989 roku.

Przypomnijmy .Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku.19 grudnia1982 roku Rada Państwa uchwaliła, że z dniem 31 grudnia 1982 stan wojenny na terytorium PRL zostanie zawieszony. Dopiero 20 lipca 1983 roku Rada Państwa podjęła uchwałę znoszącą stan wojenny z dniem 22 lipca 1983 roku.

Wiktor Krzewicki